Wat is de influencerFAQ?

Het korte antwoord

Influencers hebben een grote impact op hun volgers. Daar komen heel wat
ondernemende, maatschappelijke of ethische vragen bij kijken. De influencerFAQ
wordt een plek waar influencers terechtkunnen voor antwoorden. De influencerFAQ
bevat geen nieuwe regeltjes, maar is wel een uniek digitaal platform vol adviezen, tips
en tricks voor elke online content creator. De tool zal permanent worden aangevuld
met nieuwe thema’s en relevante informatie, in nauwe samenwerking met influencers.
De influencerFAQ is er voor én door influencers.

Het lange antwoord

Influencers hebben impact.

87 %, dat is het aantal jongeren dat influencers volgen op sociale media.

Influencers zijn voor jongeren grotere rolmodellen dan traditionele BV’s. Online content creators hebben dan ook een grote impact op hun volgers. De impact is
vaak positief, maar kan ook negatief zijn.

Verantwoord omgaan met die impact is essentieel voor alle influencers. Ze hebben
verantwoordelijkheid zoals ook Bekende Vlamingen, omroepen en journalisten
die hebben.

Informatie en houvast.

Influencers geven aan dat ze nood hebben aan informatie en houvast. Uit onderzoek
blijkt dat ¾ van de influencers positief staan tegenover een deontologische code.

Ze zijn ervan overtuigd dat deontologische handvaten het influencerlandschap
zouden verbeteren en dat het hen zou helpen concrete en juiste hulp te bieden aan
hun volgers. Ook zou het hen kunnen helpen om meer informatie te vinden over
thema’s die hun volgers belangrijk vinden.

Tips & tricks.

Het is dus tijd voor een influencerFAQ! Op de influencerFAQ kunnen influencers
terecht met heel uiteenlopende vragen. De influencerFAQ probeert een antwoord te
geven op veel gestelde vragen. De influencerFAQ verwijst ook door naar organisaties
en experten waar jij terechtkan voor extra informatie of met jouw vragen.

We leven in een steeds veranderende wereld. De influencerFAQ zal daarom nooit
volledig af zijn. Samen met de influencers toetsen wij af welke vragen en welke
thema’s zeker hun plaats verdienen op het platform. Want de influencerFAQ maken we
samen.

Geen nieuwe regels.

Bovendien blijkt dat influencers onvoldoende kennis van de regelgeving hebben.
Ook daar is nood aan ondersteuning.

De influencerFAQ legt geen nieuwe regels op. De influencerFAQ zal doorverwijzen
naar de relevante regelgeving.

De influencerFAQ is er voor én door influencers! De
influencerFAQ wordt aangepast aan de noden van de
influencers en aan de thema’s die voor hen belangrijk zijn.

De influencerFAQ is een initiatief van Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Dalle en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Met dank aan

Vlaams Instituut Gezond Leven - Departement Communicatiewetenschappen,
Universiteit van Antwerpen - Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten - Vlaams
Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) - School for Mass Communication
Research, KU Leuven - Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs - Centrum
voor Persuasieve Communicatie - Universiteit  Gent - Child Focus - Sensoa - Vlaamse
Regulator voor de Media - FOD Financiën - Staatssecretaris Bertrand – FOD Economie
- UNIZO- Gegevensbeschermingsautoriteit - Unia - Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen - Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst - Eetexpert -
Agentschap Opgroeien - Minister of Finance Van Peteghem - Communicatie Centrum -
Kenniscentrum Mediawijs - WAT WAT - Awel - çavaria -  Alle influencers die hebben
meegewerkt