#PRIVACY

Mag je bij een wedstrijd de gegevens van jouw volgers bijhouden?

Respecteer de GDPR.

Ja, je mag gegevens van jouw volgers bijhouden, zolang je de 'Algemene verordening gegevensbescherming' (beter bekend als de 'GDPR') respecteert.

Met deze regels worden persoonsgegevens van burgers beschermd. Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie die kunnen worden gebruikt om een persoon rechtstreeks te identificeren (vb. naam, adres of telefoonnummer). Maar ook onrechtstreeks (vb. aankoopgedrag of verplaatsingsgedrag).

Jouw bedrijfsadres kan zijn:

  • jouw thuisadres;

  • het adres van jouw kantoor/studio;

  • het adres van een erkend bedrijvencentrum, zoals BeCommerce en FeWeb, waarmee je een dienstenovereenkomst heb afgesloten en waar je regelmatig aanwezig bent

Jouw bedrijfsadres kan niet zijn:

  • een postbus;

  • een adres van een kantoor of bedrijvencentrum waar je nooit aanwezig bent;

  • een fictief of virtueel adres

Enkele tips:

Doen

No items found.

Niet doen

No items found.

Doen

No items found.

Niet doen

No items found.

Doen

Zeg vooraf en voldoende precies waarom je de gevraagde gegevens nodig hebt en wat je ermee gaat doen 

vb. prijzen opsturen, nieuwsbrief versturen, …. 

Vraag alleen gegevens op die je nodig hebt voor het opgegeven doel 

vb. je moet geen geboortedatum vragen als je alleen het adres nodig hebt om een prijs op te sturen.

Verwijder de gegevens

wanneer een volger dat vraagt.

Informeer de volgers over de gegevens die jij bijhoudt

wanneer een volger dat vraagt.

Houd de opgevraagde gegevens maar een beperkte periode bijhouden, nl. zolang het nodig is voor het doel waarvoor je de gegevens nodig hebt

vb. nadat je de prijs opgestuurd hebt, moet je het adres niet meer bijhouden.

Vraag toestemming als je toch iets anders wilt doen met de opgevraagde gegevens

vb. doorgeven aan een bedrijf zodat zij reclame kunnen toesturen.


Niet doen

Bekijk hier het panelgesprek:

Andere onderwerpen