#ISDATLEGIT

Moet je belastingen betalen?

Maar dat was gratis?

Ja, ook jij moet belastingen betalen.

Als influencer doe je aan promotionele dienstprestaties, zoals dat zo mooi heet. Dat is een belastbare activiteit en de inkomsten hieruit moet je aangeven in jouw belastingaangifte.

Jouw bedrijfsadres kan zijn:

  • jouw thuisadres;

  • het adres van jouw kantoor/studio;

  • het adres van een erkend bedrijvencentrum, zoals BeCommerce en FeWeb, waarmee je een dienstenovereenkomst heb afgesloten en waar je regelmatig aanwezig bent

Jouw bedrijfsadres kan niet zijn:

  • een postbus;

  • een adres van een kantoor of bedrijvencentrum waar je nooit aanwezig bent;

  • een fictief of virtueel adres

Enkele tips:

Doen

No items found.

Niet doen

No items found.

Doen

No items found.

Niet doen

No items found.

Doen

Check de website van de FOD Financiën

waar alles op maat van influencers wordt uitgelegd.

Hou goed in de gaten hoeveel je verdient als je nog ten laste bent van jouw ouders. 

Jouw ouders genieten van een belastingvoordeel voor ‘kind ten laste’, maar dat kunnen ze verliezen wanneer jouw netto-bestaansmiddelen een bepaald bedrag overschrijden.

Neem contact op met een boekhouder als je met veel vragen blijft zitten. 

Een boekhouder helpt je trouwens niet alleen met vragen, maar ook bij het optimaliseren van jouw netto-inkomsten.

Niet doen

Vergeet onkostenvergoedingen niet in te brengen 

in jouw belastingaangifte.

Vergeet producten/diensten die je (zomaar) krijgt en waarvoor je geen content maakt niet op te nemen in jouw belastingaangifte. 

Het belastbaar bedrag is de normale aankoopwaarde van het product of de dienst.

Vergeet producten/diensten die je (zomaar) krijgt en waarvoor je wel content maakt niet op te nemen in jouw belastingaangifte. 

Het belastbaar bedrag is de normale aankoopwaarde van het product of de dienst.

Bekijk hier het panelgesprek:

Andere onderwerpen